Wat is Mindfulness?

Oorsprong:
De basis van de Mindfulness training is eind jaren zeventig ontwikkeld door de Amerikaanse wetenschapper Jon Kabat-Zinn. Hij werkte in een academisch ziekenhuis waar hij in contact kwam met patiënten met chronische ziekten, vermoeidheid en pijnklachten. Voor hun bood de reguliere geneeskunde helaas geen oplossing (meer). Hij ontwikkelde een trainingsprogramma dat hij Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) noemde. 
Eind jaren negentig startten Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams en John D. Teasdale de ontwikkeling om vanuit de kernprincipes van de cognitieve therapie verbinding te maken met Mindfulness. Na veel onderzoek en analyses ontstond in het begin van de 21ste eeuw het trainingsprogramma Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT). Het uiteindelijke doel van dit programma is om mensen te helpen heel anders om te gaan met de gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen zodat een depressieve terugval eerder een wending kan krijgen.

 Principe:

De kracht van Mindfulness zit in de combinatie van inzichten uit de Oosterse filosofie en Westerse wetenschap. 

Door te oefenen met je aandacht te richten, kom je in nauwer contact met je lichaam en geest. Je wordt je meer bewust wat er daadwerkelijk in je omgaat.

Mindfulness geeft je meer rust en meer vrijheid in denken en doen. Er ontstaat meer vriendelijkheid en geduld voor jezelf en ook voor anderen. Je bent meer bewust wat er zich in het moment afspeelt en kan daardoor beter je grenzen herkennen. Een Mindfulness training reikt technieken aan om stress, (fysiek) ongemak en gedachtenstromen beter te hanteren. Door middel van oefeningen in het normale, dagelijkse leven kan aandacht richting krijgen.